Strona: Spektrometr QToF / Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej - Politechnika Rzeszowska

Spektrometr QToF

Informacje dotyczące próbek

  • Fiolki z subst. badaną powinny zawierać roztwór (1-2 mL; rozpuszczalnik: woda, metanol, acetonitryl, izopropanol, wszystkie czystości min. HPLC lub LCMS) 1-10 mikrogramów związku badanego lub badanej substancji. Warto wykonać roztwory o zawartości / stężeniu: 1 mg/ml oraz 0,01 mg/ml.
  • Nie stosować fiolek z tworzyw sztucznych.
  • Próbki pochodzenia biologicznego muszą być odpowiednio przetworzone w celu ochrony zestawu przed trwałym zanieczyszczeniem. W przypadku zanieczyszczenia instrumentu zleceniodawca może być proszony o pokrycie kosztów wymiany zanieczyszczonych elementów lub koszty wizyty serwisu oraz wymiany części instrumentu.
  • Próbka badana nie może zawierać: soli nieorganicznych z grupy litowców i miedziowców; detergentów; dużych ilości buforów, zwłaszcza fosforanowych; substancji silnie alkalizujących, silnych zasad, kwasów, lotnych kwasów i zasad.
  • Do każdej próbki powinna być dołączona informacja o przewidywanym m/z badanej substancji (oraz masa molowa meru dla polimerów) oraz zakres pomiarowy.
  • Zleceniodawca jest zobowiązany do przekazania operatorowi informacji o ewentualnej toksyczności analizowanej próbki i o warunkach jej przechowywania. Substancje promieniotwórcze nie będą przyjmowane do badań.
  • Próbki pochodzące od ludzi muszą być oznaczone odpowiednim kodem, nie wolno umieszczać na nich danych osobowych. Zleceniodawca musi posiadać odpowiednie pozwolenia i zgody na pracę z materiałem ludzkim.
  • Zleceniodawców uprasza się o dostarczanie kierownikowi Pracowni odbitek publikacji, w których przedstawiono wyniki badań uzyskanych na spektrometrze.
  • Mile widziane jest dostarczenie również substancji wzorcowych do badań porównawczych oraz ilościowych.
  • W sprawie pomiarów prosimy o kontakt z kierownikiem KChNiA (tomruman@prz.edu.pl)

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję