Strona: Bruker Autoflex Speed / Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej - Politechnika Rzeszowska

Bruker Autoflex Speed

Najważniejsze informacje pomiarowe

Wykonuje widma MS oraz MSMS metodą LIFT.
Aktualnie pomiary wykonywane są z wykorzystaniem metod
a) MALDI,
b) AuNPET
b) AuNPET+matryca tradycyjna
d) 109AgNPET
zależnie od układu badanego.

Informacje na temat metod badawczych i dane do cytowania:

 • AuNPET:
  J. Sekuła, J. Nizioł, W. Rode and T. Ruman, “Gold nanoparticle-enhanced target (AuNPET) as universal solution for laser desorption/ionization mass spectrometry analysis and imaging of low molecular weight compounds”, Analytica Chimica Acta, 875, 2015, pp. 61–72. DOI
 • 109AgNPET:
  J. Nizioł and T. Ruman, "Surface-transfer mass spectrometry imaging on monoisotopic silver nanoparticle enhanced target, Analytical Chemistry, 2013, 85 (24), pp. 12070–12076. DOI

widmo_2.png


Autoxlex Speed: MSI – Mass spectrometry imaging
Wykonujemy także badania obrazowania MS z wykorzystaniem wyżej wymienionych metod.

Przykładowe obrazy jonowe uzyskane w takich analizach:

obraz_1.png

źródło: https://www.imabiotech.com/wp-content/uploads/2017/06/Brain-Mass-spec.png


Badania własne MSI

 • Badanie przekroju czosnku:

obraz_2.png

 • Obrazowanie odcisku palca:

obraz_3.png

Informacje dotyczące próbek mierzonych instrumentem

 • Badane mogą być związki stałe, ewentualnie ciecze nielotne.
 • Fiolki z substancją badaną powinny zawierać 1-5 mg substancji.
 • Preferowane jest dostarczanie próbek w postaci roztworu (1-5 mg substancji badanej w 1ml rozpuszczalnika (preferowane o bp poniżej 120oC, niekorodujące, np. THF, metanol, dichlorometan, toluen, benzen, chloroform, woda, etanol). Rozpuszczalnik powinien być co najmniej klasy HPLC.
 • Próbka badana nie powinna zawierać: soli nieorganicznych z grupy litowców i miedziowców; detergentów; dużych ilości buforów, zwłaszcza fosforanowych; substancji silnie alkalizujących.
 • Do każdej próbki powinna być dołączona informacja o przewidywanym m/z badanej substancji (oraz masa molowa meru dla polimerów) oraz zakres pomiarowy.
 • Zleceniodawca jest zobowiązany do przekazania operatorowi informacji o ewentualnej toksyczności analizowanej próbki i o warunkach jej przechowywania. Substancje promieniotwórcze nie będą przyjmowane do badań.
 • Zleceniodawców uprasza się o dostarczanie kierownikowi Pracowni odbitek publikacji, w których przedstawiono wyniki badań uzyskanych na spektrometrze.
 • Mile widziane jest dostarczenie również substancji wzorcowych (1-3) do kalibracji instrumentu; związki te powinny mieć masę cz. w zakresie pomiarowym substancji badanej.
 • W sprawie pomiarów prosimy o kontakt z kierownikiem KChNiA (tomruman@prz.edu.pl).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję